Komórki OUM

Komórki

Autor : Tomasz Sojka

Sekretariat

Zespół Laboratoriów Wzorcujących - Laboratorium Elektryczne

Zespół Laboratoriów Wzorcujących - Laboratorium Mechaniczne

Wydział Metrologii Prawnej

Wydział Masy

Wydział Nadzoru Metrologicznego

Wydział Polityki Rynkowej i Szkolenia

Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej

Wydział Finansowo-Księgowy

  •  Grażyna Strączkiewicz - Gł. Księgowy (gstraczkiewicz@katowice.gum.gov.pl)
  •  ksiegowosc@katowice.gum.gov.pl
  •  32 258 94 36÷37 wew.25÷27
  •  32 253 91 21

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Referat Kadr

Radca Prawny

Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości

Stanowisko ds. Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych

Stanowisko ds. BHP i Ppoż

Jednostka Notyfikowana Nr 1444

 

Metadane

Data publikacji : 09.06.2017
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Sojka
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Sojka
do góry