Okręgowy Urząd Miar w Katowicach Interwencje -

Interwencje

Interwencje

Autor : Tomasz Sojka

Skargi i wnioski można składać do:
DYREKTORA OKRĘGOWEGO URZĘDU MIAR w KATOWICACH
Rynek 9, 40-957 Katowice

 

  • osobiście u Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Katowicach
    (prosimy o wcześniejszy kontakt, celem potwierdzenia obecności Dyrektora)
  • pisemnie na powyższy adres
  • pod numer faksu: (32) 353-75-72
  • drogą elektroniczną na adres: sekretariat@katowice.gum.gov.pl

Uwagi:

  1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej a także ustnie do protokołu.
  2. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego będą pozostawione bez rozpoznania.

Podstawa prawna:

  1. Dział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Metadane

Data wytworzenia : 19.12.2012
Data publikacji : 17.02.2015
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Sojka
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Sojka
do góry